Mekanik

Vi finns på plats i Kina med en inköpare som sköter kommunikation, administration och kvalitetssäkring mot våra leverantörer. I Kina har vi ett nätverk av samarbetspartners och leverantörer. Vi erbjuder genom dem bland annat montering av kretskort med stor andel handmontering av benkomponenter. På mekaniksidan erbjuder vi tillverkning av stansade, bockade och svetsade plåtdetaljer, gjutna aluminium- och zinkdetaljer, sintrade metalldetaljer och formsprutade plastdetaljer. Vi erbjuder även tillverkning av aluminiumskyltar med efterlysande tryck, kablage, gummidetaljer samt färdiga produkter av olika slag.