VÅRA MEDARBETARE

Besöksadress: Fabriksgatan 33, Säffle Postadress: Box 216, 661 25 Säffle

 

 

Annika Olsson
Ekonomi

E-post: ao@unimetron.se
Tfn:
0533-42 521

 

Bernt Axelsson
Vice VD

E-post: bax@unimetron.se
Tfn:
 0533-42 526
Mobil: 070-35 75 184

Carina Olausson
Montering

Tfn: 0533-42 527

Göran Emanuelsson
VD

E-post: ge@unimetron.se
Tfn: 0533-42 523
Mobil: 070-29 16 744

Hans Persson
Ingenjör

E-post: hp@unimetron.se
Tfn: 0533-42524

Jeanette Jonasson
Montering

Tfn: 0533-42527

Joakim Mattila
Kvalitet och inköp

E-post: jma@unimetron.se
Tfn: 0533-42529
Mobil: 073-96 99 928

Johan Wahlström
Montering

Tfn: 0533-42527
 

Leif Svantesson
Marknad och Försäljning

E-post: ls@unimetron.se
Mobil: 070-78 69 601

 

Markus Gustafsson
Montering

Tfn: 0533-42527

 

Mona Bäckström
Montering

Tfn: 0533-42527
 

Niklas Gedda
Montering

Tfn: 0533-42527

 

Tony Grip
Produktion och Planering

E-post: tg@unimetron.se
Tfn: 0533-42525